Priser for Træning

Priser i træningscenter pr 1. februar 2017.

Fysio Basis, ved betalingsservice minimum 2 måneder kr. 285
Enkelt måned kr. 285
Fysio Klip, 10 x træning kr. 550
Hold Klip, 10 x hold kr. 300
12 måneder kontant kr. 3135
6 måneder kontant kr. 1710
3 måneder kontant kr. 855

Priser for Fysioterapi

Klinikken har ikke overenskomst med sygesikringen. Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til fysioterapi og det er ikke betinget af henvisning fra egen læge.
Behandling Danmark tilskud
Første konsultation kr. 445 kr. 133
Efterfølgende konsultationer, Normal behandling kr. 285 kr. 88
Efterfølgende konsultationer, Kort behandling kr. 195 kr. 59
Akupunktur kr. 75 -
Udeblivelse kr. 160 -


Eventuelle afbud på telefon inden kl. 9.00 samme dag Afbud senere eller udeblivelse takseres med 160 kr.

Priser for Yoga

En gang: kr. 109
Et klippekort med 5 klip: kr. 545

Første Besøg

Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse skal du have dit gule sygesikringsbevis med. Hvis du er henvist fra egen læge må henvisningen højest være 2 måneder gammel. Din læge sender normalt henvisningen elektronisk. Det er en god ide at du medbringer relevante oplysninger og tager dem med til fysioterapeuten Det kan være:

- Journaludskrift og eventuelt operationsbeskrivelse.
- Billeddiagnostisk beskrivelse fx røntgen, ultralyd- eller MR scanning.

Husk at stile P-skiven. Der er 2 timers parkering på området på Sundhedsklinkker og hospital. Du kan også komme med bus 5A.

Medlemsaftale

Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares personoplysninger. &Aelig;ndringer i persondata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal omgående meddeles til Fysiosekvens. Medlemskaber refunderes ikke. Fysioterapeutiske specialhold er ikke del af medlemsskabet.

Sygesikring / Medlemskort. Ved adgang til centeret indlæses sygesikringsbevis i kortlæseren eller cpr nummer indtastes på touch skærm.

Betaling. Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede aftaleperiode. Indmeldelse er gratis. Ved oprettelse af NET-betalingsmedlemskab tilmeldes DANKORT trækningsordningen via e-mail, som bliver sendt til medlemmet, herefter bliver ydelsen trukket hver måned fra medlemmets bankkonto. Medlemmet forpligtiger sig til at tilmelde sig indenfor 3 dage fra medlemsskabets oprettelse. Ved for sen betaling vil medlemskabet blive lukket og der udsendes en rykker. Medlemskabet vil være spærret indtil restancen er betalt.

Opsigelse. Betalingsservice er fortløbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges skriftlig på mail eller ved telefonisk henvendelse med et varsel på løbende måned plus en måned. Kontante medlemskaber udløber automatisk efter den betalte periode.

Kriterier for abonnementstræk og opdatering af kortdata. Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med betalingsservice kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

Opdatering af kortdata. Kortdata kan opdateres ved kontakt til Fysiosekvens, så kortoplysninger kan fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Fysiosekvens uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

Afbud holdtræning. Tilmelding og framelding er nødvendigt til alle hold. Afbud skal ske dagen før inden kl. 20.00, så pladsen kan gives videre til en fra ventelisten. Udeblivelse eller for sent afbud resulterer automatisk i 5 dages træk pr. gang ved kontant medlemsskaber, klippekort trækkes med 1 klip og betalingsservice medlemsskaber med 50 kroner.

Ferie og bero. Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Et betalingsservice medlemskab kan sættes i bero, dog maksimalt 3 måneder ad gangen. Det trækkes et gebyr på 149 kr Ferie og bero meddeles via mail og skal godkendes af Fysiosekvens.

Sygdom. Ved tilfælde af alvorlig sygdom, indlæggelse og operation er det muligt at sætte medlemskaber i bero. Fysiosekvens kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

Ansvar. Al træning forgår på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fysiosekvens. Fysiosekvens kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader i eller udenfor Fysiosekvens.

Ordensregler. Udendørs sko er ikke tilladt under træning. Træningen skal forgå i træningstøj og indendørs sko. Ved træning i maskiner skal der benyttes et håndklæde.

Info

Klinikken har ikke overenskomst med sygesikringen. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få udbetalt tilskud efter deres regler. Patienter med sundhedsforsikring behandles også i klinikken. Klinikken har kommunal aftale om genoptræning efter behandling og udskrivelse fra sygehus.

Tilrettelæggelse og introduktion tager 60 minutter og koster 290 kr. Ved medlemskab af Danmark refunderes efter deres takster.

Fysiosekvens tager ikke oprettelsesgebyr for indmeldelse. Træningen foregår herefter som selvtræning, men det er en god idé at bestille opfølgning efter 10 træningspas. Der er i løbet af dagen fysioterapeuter i og omkring træningscentret. Ring på 86 24 02 03 for at aftale en tid. Eller send os en mail, så vi kan ringe dig op.

© Carolina von Essen, February 2017