Priser og Info

Priser og Info

Uanset om du kommer til ambulant behandling eller til vores genoptræningscenter en gang om ugen, vil vores fagfolk lære dig at kende og din skade eller tilstand.Vent ikke på at din smerte eller skade bliver værre. Vi tilbyder samme dag og næste dag konsultation for at få dig på vej til genoptræning med det samme.


Klinikken

Vi har ikke ydernummer til afregning af behandling med den offentlige sygesikring.  I dag har vi direkte adgang til fysioterapi og det er ikke betinget af henvisning fra egen læge. 


Nogle sygeforsikringer/sundhedsforsikringer betaler behandlingen, selvom fysioterapeuten ikke har et ydernummer, mens andre giver et tilskud til behandlingen. Har du en sådan forsikring som spekulerer i det offentlige tilskud, så kontakt dit forsikringsselskab.


Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til fysioterapi. 

Behandling

Takster for konsultation

Pris

Tilskud Danmark

Første konsultation

450 kr

133 kr

Normal behandling

290 kr

88 kr

Kort behandling

200 kr

59 kr

Akunpunktur tillæg

75 kr


Udeblivelse

160 kr. 
Eventuelle afbud på telefon inden kl. 9.00 samme dag Afbud senere eller udeblivelse takseres med 160 kr.Første Besøg

Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse skal du medbringe dit gule sygesikringsbevis. Hvis du er henvist fra egen læge må henvisningen højest være 2 måneder gammel. Din læge sender normalt henvisningen elektronisk. Det er en god ide at du medbringer relevante oplysninger og tager dem med til fysioterapeuten Det kan være:

- Journaludskrift og eventuelt operationsbeskrivelse.
- Billeddiagnostisk beskrivelse fx røntgen, ultralyd- eller MR scanning.

Husk at stile P-skiven.

Der er 2 timers parkering på området på Sundhedsklinkker og hospital. Du kan også komme med bus 5A.Under dit første besøg vil din fysioterapeut evaluere din tilstand. Dette indebærer normalt at gennemgå din helbredshistorie og lave en muskuloskeletal undersøgelse  for at bestemme den fysioterapeutiske tilgang til gavn for dig. Din fysioterapeut vil sammen med dig hjælpe dig med at skitsere dne behandlingsmål og udvikle en behandlingsplan og tidsplan for at nå disse mål. Vi anbefaler at bruge løs og komfortabel tøj til din vurdering, som f.eks. shorts og en t-shirt. 

Medlemspriser i Træningscenter

Tilrettelæggelse og introduktion tager 60 minutter og koster 290 kr. Ved medlemskab af Danmark refunderes efter deres takster.

Fysiosekvens tager ikke oprettelsesgebyr for indmeldelse. Træningen foregår herefter som selvtræning, men det er en god idé at bestille opfølgning efter 10 træningspas. Der er i løbet af dagen fysioterapeuter i og omkring træningscentret. Ring på 27 13 57 33 for at aftale en tid. Eller send os en mail, så vi kan ringe dig op.Medlemspriser

Pris

Tilrrettelæggelse og introduktion 60 minutter

290 kr

Fysis Basis (Betalingsservice) 

285 kr

1 måned

285 kr

3 måneder 

855 kr

6 måneder 

1710 kr

12 måneder 

3135 kr

Fysio-klippekort 10 x

550 kr

Hold-klippekort 10 x

300 kr

Medlemsaftale

Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares personoplysninger. & ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal omgående meddeles til Fysiosekvens. Medlemskaber refunderes ikke. Fysioterapeutiske specialhold er ikke del af medlemsskabet.

Sygesikring / Medlemskort. Ved adgang til centeret indlæses sygesikringsbevis i kortlæseren eller cpr nummer indtastes på touch skærm.

Betaling. Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede aftaleperiode. Indmeldelse er gratis. Ved oprettelse af NET-betalingsmedlemskab tilmeldes DANKORT trækningsordningen via e-mail, som bliver sendt til medlemmet, herefter bliver ydelsen trukket hver måned fra medlemmets bankkonto. Medlemmet forpligtiger sig til at tilmelde sig indenfor 3 dage fra medlemsskabets oprettelse. Ved for sen betaling vil medlemskabet blive lukket og der udsendes en rykker. Medlemskabet vil være spærret indtil restancen er betalt.

Opsigelse. Betalingsservice er fortløbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges skriftlig på mail eller ved telefonisk henvendelse med et varsel på løbende måned plus en måned. Kontante medlemskaber udløber automatisk efter den betalte periode.

Kriterier for abonnementstræk og opdatering af kortdata. Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med betalingsservice kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

Opdatering af kortdata. Kortdata kan opdateres ved kontakt til Fysiosekvens, så kortoplysninger kan fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Fysiosekvens uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

Afbud holdtræning. Tilmelding og framelding er nødvendigt til alle hold. Afbud skal ske dagen før inden kl. 20.00, så pladsen kan gives videre til en fra ventelisten. Udeblivelse eller for sent afbud resulterer automatisk i 5 dages træk pr. gang ved kontant medlemsskaber, klippekort trækkes med 1 klip og betalingsservice medlemsskaber med 50 kroner.

Ferie og bero. Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Et betalingsservice medlemskab kan sættes i bero, dog maksimalt 3 måneder ad gangen. Det trækkes et gebyr på 149 kr Ferie og bero meddeles via mail og skal godkendes af Fysiosekvens.

Sygdom. Ved tilfælde af alvorlig sygdom, indlæggelse og operation er det muligt at sætte medlemskaber i bero. Fysiosekvens kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

Ansvar. Al træning forgår på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fysiosekvens. Fysiosekvens kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader i eller udenfor Fysiosekvens.

Ordensregler. Udendørs sko er ikke tilladt under træning. Træningen skal forgå i træningstøj og indendørs sko. Ved træning i maskiner skal der benyttes et håndklæde.

Mandag: 6:30-20.00

Tirsdag: 8:00-20.00

Onsdag: 6:30-20.00

Torsdag: 8:00-20.00

Fredag: 6:30-18.00

Lørdag: 9:00-14.00

Søndag: 9:00-14.00

mail@fysiosekvens.dk

+45 27 13 57 33

Jens Baggessens Vej  88G

Aarhus N

Fysiosekvens har mulighed for indgang til handicappede med kørestol.